BUTT WELDER - HN25

Sku: HN25
BUTT WELDER - HN25
Contact
(0 Rating)

BUTT WELDER - HN16

Sku: HN16
BUTT WELDER - HN16
Contact
(0 Rating)

BUTT WELDER - HN10

Sku: HN10
BUTT WELDER - HN10
Contact
(0 Rating)
BUTT WELDER - HN6
Contact
(0 Rating)
XE ĐẨY BÌNH KHÍ TÂN THÀNH
Contact
(0 Rating)
TIG WELDER - INVERTER TIG200S
Contact
(0 Rating)
TIG WELDER - INVERTER TIG301F
8,900,000 đ
(VAT included)
(0 Rating)
MÁY HÀN TIG200A
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
MÁY HÀN TIG MOSFET INVERTER TIG500P
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
máy hàn tig mosfet inverter tig500f
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
MÁY HÀN TIG MOSFET INVERTER TIG200S
Contact
(VAT included)
(0 Rating)

MÁY HÀN TIG200A

Sku: HT200A
MÁY HÀN TIG200A
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
MÁY HÀN ARC 250F|MAYHANVIETNAM
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
TIG WELDER - INVERTER TIG200S
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
TIG WELDER - INVERTER TIG303F
Contact
(VAT included)
(0 Rating)

MÁY HÀN QUE ARC500I-PRO

Sku: ARC500I-PRO
MÁY HÀN QUE ARC500I-PRO
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
MÁY HÀN AC DÂY NHÔM 400A
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
TRẠM HÀN 6 MỎ DIOT TTR1500
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
MÁY HÀN HỒ QUANG THYRISTOR TTE500
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
máy hàn que arc 300f
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
máy hàn cơ ac 300a-máy hàn việt nam
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
MÁY HÀN ARC 250F|MAYHANVIETNAM
Contact
(VAT included)
(0 Rating)

may han que arc 200F

Sku: HQ-2020

 

 

may han que arc 200F
Contact
(VAT included)
(0 Rating)

MÁY HÀN ARC 300I DUAL VOLTAGE

Sku: ARC-300I DV

- Sử dụng điện thế kép 220V-380V

- Phù hợp cho hộ sản xuất và công nghiệp nhẹ

MÁY HÀN ARC 300I DUAL VOLTAGE
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
ARC WELDER - DC TTE400
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
MIG WELDER - IGBT TTC500I
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
MÁY HÀN MIG THYRISTOR TTC600T
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
MÁY HÀN MIG DIOT TTC270DT
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
MÁY HÀN MIG THYRISTOR TTC500T
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
máy hàn mig diot TTC350RN
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
MÁY HÀN MIG IGBT TTC251I
Contact
(VAT included)
(0 Rating)

MÁY HÀN MIG IGBT TTC251I

Sku: HM-TTC251I
MÁY HÀN MIG IGBT TTC251I
Contact
(VAT included)
(0 Rating)

MÁY HÀN MIG IGBT TTC251I

Sku: HM-TTC251I
MÁY HÀN MIG IGBT TTC251I
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
MÁY HÀN ARC 250F|MAYHANVIETNAM
Contact
(VAT included)
(0 Rating)

MÁY HÀN MIG 500ID DIGITAL FULL OPTION

Sku: MIG-500ID

-Hàn dây 1.6ly.

-Tăng năng suất, tiết kiệm điện.

MÁY HÀN MIG 500ID DIGITAL FULL OPTION
Contact
(VAT included)
(2 Rating)
MÁY CẮT PLASMA CUT40
Contact
(VAT included)
(0 Rating)

GRID WELDER - 4 SPOTS

Sku: CNC2040
GRID WELDER - 4 SPOTS
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
PLASMA CUTTER - INVERTER CUT40
Contact
(VAT included)
(1 Rating)
PLASMA CUTTER - INVERTER CUT63F
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
PLASMA CUTTER - INVERTER CUT100F
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
PLASMA CUTTER - INVERTER CUT100F
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
PLASMA CUTTER - INVERTER CUT80F
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
PLASMA CUTTER - INVERTER CUT61F
Contact
(VAT included)
(1 Rating)
PLASMA CUTTER - IGBT CUT100I
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
PLASMA CUTTER - INVERTER CUT100F
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
MÁY HÀN HỒ QUANG CHÌM TTT1000
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
MÁY HÀN HỒ QUANG CHÌM THYRISTOR TTT500
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
SUBMERGED ARC WELDER - IGBT TTT1000I
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
SUBMERGED ARC WELDER - IGBT TTT600I
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
SUBMERGED ARC WELDER - TTT1000
Contact
(VAT included)
(1 Rating)
SUBMERGED ARC WELDER - TTT600
Contact
(VAT included)
(3 Rating)
SUBMERGED ARC WELDER - TTT500
Contact
(VAT included)
(1 Rating)
XE ĐẨY BÌNH KHÍ TÂN THÀNH
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
SPOT WELDER - 4.5 KVA
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
MÁY HÀN BẤM AC 4.5 KVA
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
SPOT WELDERS - 9 KVA
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
SPOT WELDER - 15 KVA
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
SPOT WELDER - 35 KVA
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
SPOT WELDER - 50 KVA
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
SPOT WELDER - 75 KVA
Contact
(VAT included)
(0 Rating)

SPOT WELDER - 150 KVA

Sku: DC 50KVA
SPOT WELDER - 150 KVA
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
SPOT WELDER - 100 KVA
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
MÁY HÀN BẤM LƯỚI 2 ĐẦU TÂN THÀNH SẢN XUẤT
Contact
(VAT included)
(0 Rating)

MÁY HÀN LĂN 2 ĐẦU TÂN THÀNH 2020

Sku: HL-2DAU-2020

- 2 trong 1

- Dễ dàng thao tác

MÁY HÀN LĂN 2 ĐẦU TÂN THÀNH 2020
Contact
(VAT included)
(0 Rating)

MÁY HÀN LĂN 2 ĐẦU TÂN THÀNH 2019

Sku: HL-2IN1-2019

- 2 trong 1

- Hàn lăn dọc

- Hàn lăn ngang

- Dễ dàng thao tác

MÁY HÀN LĂN 2 ĐẦU TÂN THÀNH 2019
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
MÁY HÀN LĂN LƯNG BỒN INOX TÂN THÀNH SẢN XUẤT
Contact
(VAT included)
(0 Rating)

MÁY HÀN LĂN INVERTER

Sku: HL-INVERTER
MÁY HÀN LĂN INVERTER
Contact
(VAT included)
(0 Rating)

SEAM WELDER - 2 LINES

Sku: NOI CUON TON
SEAM WELDER - 2 LINES
Contact
(VAT included)
(0 Rating)

SEAM WELDER - 2 LINES

Sku: HÀN LĂN 2 ĐƯỜNG
SEAM WELDER - 2 LINES
Contact
(VAT included)
(0 Rating)

SEAM WELDER - 2 HEADS

Sku: HÀN LĂN 2 ĐẦU
SEAM WELDER - 2 HEADS
Contact
(VAT included)
(0 Rating)

SEAM WELDER - BODY TANK

Sku: SEAM-BODY-TANK
SEAM WELDER - BODY TANK
Contact
(VAT included)
(0 Rating)

MÁY HÀN LĂN 100 AC TÂN THÀNH

Sku: HL-100AC

- Hàn dày 1.5 ly

- Ứng dụng hàn nồi nấu phở

MÁY HÀN LĂN 100 AC TÂN THÀNH
Contact
(VAT included)
(0 Rating)

SEAM WELDER - BOTTOM TANK

Sku: SEAM-BOTTOM-TANK
SEAM WELDER - BOTTOM TANK
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
MÁY HÀN ARC 250F|MAYHANVIETNAM
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
MÁY HÀN LƯỚI TỰ ĐỘNG 2019
Contact
(VAT included)
(1 Rating)
GRID WELDER - SEMIAUTOMATIC
Contact
(VAT included)
(0 Rating)

GRID WELDER - SEMIAUTOMATIC

Sku: HL-SEMIAUTO
GRID WELDER - SEMIAUTOMATIC
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
GRID WELDER - AUTOMATIC
Contact
(VAT included)
(1 Rating)
GRID WELDER - 4 SPOTS
Contact
(VAT included)
(0 Rating)

GRID WELDER - MESH GRILL

Sku: HL VỈ NƯỚNG
GRID WELDER - MESH GRILL
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
XE ĐẨY BÌNH KHÍ TÂN THÀNH
Contact
(VAT included)
(0 Rating)

MÁY HÀN QUE TTG1000

Sku: TTG1000
MÁY HÀN QUE TTG1000
Contact
(VAT included)
(0 Rating)

MÁY HÀN QUE TTG600

Sku: TTG600
MÁY HÀN QUE TTG600
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
MULTI PROCESS WELDER - TEG600
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
MULTI PROCESS WELDER - TEG600
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
MULTI PROCESS WELDER - TCT600
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
MULTI PROCESS WELDER - TCT500
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
XE ĐẨY BÌNH KHÍ TÂN THÀNH
Contact
(VAT included)
(0 Rating)

CONTROL BOARD CUT160I_C2

Sku: MIG250I_M2
CONTROL BOARD CUT160I_C2
Contact
(VAT included)
(0 Rating)

CONTROL BOARD CUT160I_C2

Sku: MIG250I_M1P
CONTROL BOARD CUT160I_C2
Contact
(VAT included)
(0 Rating)

CONTROL BOARD CUT160I_C2

Sku: MIG250I_I2
CONTROL BOARD CUT160I_C2
Contact
(VAT included)
(0 Rating)

CONTROL BOARD CUT160I_C2

Sku: CUT100_HF1
CONTROL BOARD CUT160I_C2
Contact
(VAT included)
(0 Rating)

CONTROL BOARD CUT160I_C2

Sku: CUT60_F1
CONTROL BOARD CUT160I_C2
Contact
(VAT included)
(0 Rating)

CONTROL BOARD CUT160I_C2

Sku: ATCM_S32
CONTROL BOARD CUT160I_C2
Contact
(VAT included)
(0 Rating)
CONTROL BOARD CUT160I_C2
Contact
(VAT included)
(0 Rating)

CONTROL BOARD CUT160I_C2

Sku: ATC300F_C2
CONTROL BOARD CUT160I_C2
Contact
(VAT included)
(0 Rating)

CONTROL BOARD CUT160I_C2

Sku: ARC200F_C2
CONTROL BOARD CUT160I_C2
Contact
(VAT included)
(0 Rating)

CONTROL BOARD CUT160I_C2

Sku: BOARD ATM300F_F2
CONTROL BOARD CUT160I_C2
Contact
(VAT included)
(0 Rating)

Sản phẩm
Sản phẩm
DMCA.com Protection Status