Hotline - Faqs
Ho Chi Minh 0916.047.179 Mr Ngon

Video Gallery

MÁY HÀN BẤM HƠI DC TÂN THÀNH

MÁY HÀN BẤM HƠI DC TÂN THÀNH

MÁY HÀN TIG 315P AC-DC TÂN THÀNH

MÁY HÀN TIG 315P AC-DC TÂN THÀNH

MÁY HÀN BẤM 9KVA TÂN THÀNH SẢN XUẤT

MÁY HÀN BẤM 9KVA TÂN THÀNH SẢN XUẤT

MÁY HÀN LƯỚI BÁN TỰ ĐỘNG 2018

MÁY HÀN LƯỚI BÁN TỰ ĐỘNG 2018

MÁY HÀN PULSE MIG (MIG XUNG)

MÁY HÀN PULSE MIG (MIG XUNG)

MÁY HÀN STUD ST-2500

MÁY HÀN STUD ST-2500

MÁY HÀN BẤM HƠI 120KVA DC

MÁY HÀN BẤM HƠI 120KVA DC

MÁY CNC MODEL TTCA 1530 DO TÂN THÀNH SẢN XUẤT

MÁY CNC MODEL TTCA 1530 DO TÂN THÀNH SẢN XUẤT

MÁY HÀN NỐI CƠ

MÁY HÀN NỐI CƠ

MÁY HÀN LĂN NỐI TÔN CHUYÊN DỤNG

MÁY HÀN LĂN NỐI TÔN CHUYÊN DỤNG

MÁY HÀN LĂN XÔ CHẬU - LƯỚI CHỐNG MUỖI

MÁY HÀN LĂN XÔ CHẬU - LƯỚI CHỐNG MUỖI

TIG 315P AC-DC FULL OFTION

TIG 315P AC-DC FULL OFTION