Hotline - Faqs
Xưởng Sản Xuất HCM 0903.95 96 85 ANH TIẾN
Ho Chi Minh 0916.047.179 Mr Ngon
Ha Noi 0903.238.399 Mr Hai
Hai Phong 0904.387.398 Mr Tu
Da Nang 0905.102.388 Mr. Phuong
Can Tho 0949.900.037 Mr Bel
Quang Binh 0905.699.972 Mr Nhan

Video Gallery

SẮP XUẤT HIỆN MÁY HÀN MIG XUNG TTC280P

SẮP XUẤT HIỆN MÁY HÀN MIG XUNG TTC280P

BỘ GÁ HÀN TỰ ĐỘNG

BỘ GÁ HÀN TỰ ĐỘNG

MÁY HÀN LƯỚI TỰ ĐỘNG

MÁY HÀN LƯỚI TỰ ĐỘNG

Máy hàn Tân Thành tại Cuộc Thi Tay Nghề của Công ty Cơ Khí Đại Dũng

Máy hàn Tân Thành tại Cuộc Thi Tay Nghề của Công ty Cơ Khí Đại Dũng

MIG MAG PULSE DIGITAL

MIG MAG PULSE DIGITAL

ARC200IT TĂNG CA LIÊN TỤC ĐỂ KỊP GIAO KHÁCH TRONG NƯỚC

ARC200IT TĂNG CA LIÊN TỤC ĐỂ KỊP GIAO KHÁCH TRONG NƯỚC

MÁY HÀN QUE ARC200IT - HÀNG XUẤT KHẨU

MÁY HÀN QUE ARC200IT - HÀNG XUẤT KHẨU

TRANG THIẾT BỊ MỚI TIẾT KIỆM SỨC LAO ĐỘNG

TRANG THIẾT BỊ MỚI TIẾT KIỆM SỨC LAO ĐỘNG

Video Vietnam Plasma Cutting

Video Vietnam Plasma Cutting

Video - Vietnam Welding MIG TTC251I

Video - Vietnam Welding MIG TTC251I

Video - Seam Welding Machine Delivering

Video - Seam Welding Machine Delivering

Video Customer Visit - Isuzu Vietnam

Video Customer Visit - Isuzu Vietnam