Hotline - Faqs
Ho Chi Minh 0916.047.179 Mr Ngon
Ha Noi 0918.377.159 Mr Hai

Video Gallery

MÁY HÀN PULSE MIG (MIG XUNG)

MÁY HÀN PULSE MIG (MIG XUNG)

MÁY HÀN STUD ST-2500

MÁY HÀN STUD ST-2500

MÁY HÀN BẤM HƠI 120KVA DC

MÁY HÀN BẤM HƠI 120KVA DC

MÁY CNC MODEL TTCA 1530 DO TÂN THÀNH SẢN XUẤT

MÁY CNC MODEL TTCA 1530 DO TÂN THÀNH SẢN XUẤT

MÁY HÀN NỐI CƠ

MÁY HÀN NỐI CƠ

MÁY HÀN LĂN NỐI TÔN CHUYÊN DỤNG

MÁY HÀN LĂN NỐI TÔN CHUYÊN DỤNG

MÁY HÀN LĂN XÔ CHẬU - LƯỚI CHỐNG MUỖI

MÁY HÀN LĂN XÔ CHẬU - LƯỚI CHỐNG MUỖI

TIG 315P AC-DC FULL OFTION

TIG 315P AC-DC FULL OFTION

MÁY BẤM ĐẦU COS - THIẾT BỊ SỬ DỤNG TẠI TÂN THÀNH

MÁY BẤM ĐẦU COS - THIẾT BỊ SỬ DỤNG TẠI TÂN THÀNH

MÁY HÀN MIG TTC251IN - KHÔNG CÒN LO LẮNG KHOẢNG CÁCH XA

MÁY HÀN MIG TTC251IN - KHÔNG CÒN LO LẮNG KHOẢNG CÁCH XA

THIẾT BỊ TEST PCB

THIẾT BỊ TEST PCB

SẮP XUẤT HIỆN MÁY HÀN MIG XUNG TTC280P

SẮP XUẤT HIỆN MÁY HÀN MIG XUNG TTC280P