Chính sách đổi trả

- Đối tượng áp dụng: Áp dụng với các sản phẩm được bán tại hệ thống cửa hàng bán lẻ của Máy hàn Tân Thành

- Thời gian áp dụng:

2. Điều kiện đổi trả

- Còn nguyên vẹn, sử dụng tốt.

- Thời gian: trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua

CHÍNH SÁCH QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

1. Đối tượng khiếu nại:

Máy hàn Tân Thành cung cấp (trường hợp đặc biệt khách hàng có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp).

2. Hình thức khiếu nại:

Máy hàn Tân Thành cung cấp có thể khiếu nại trực tiếp tại các Showroom/Đại lí hoặc gián tiếp bằng cách gọi điện đến cửa hàng, gửi mail, gửi văn bản hoặc các hình thức khác…

3. Nguyên tắc giải quyết khiếu nại:

Máy hàn Tân Thành có quyền từ chối và không giải quyết các khiếu nại không có cơ sở, bằng chứng hoặc không trực thuộc đơn vị giải quyết.

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Bước 1. Tiếp nhận và hồi âm khiếu nại

Máy hàn Tân Thành đều có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của khách hàng. 
- Sau khi tiếp nhận được phản ánh, khiếu nại của khách hàng, bộ phận tiếp nhận sẽ chủ động kiểm tra, giải quyết trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình. 
- Đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền theo quy định của iHomeStore tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin khiếu nại của khách hàng để đưa ra kết luận cuối cùng

Bước 4: Trả lời khách hàng:

- Nếu khách hàng không đồng ý với kết quả giải quyết: Trong thời gian 30 ngày kế tiếp bộ phận chức năng có trách nhiệm kiểm tra lại từ đầu thông tin khiếu nại và phúc đáp cho khách hàng.

Bước 5: Kết thúc khiếu nại

<p style="\&quot;box-sizing:" border-box;="" margin:="" 0px="" 15px;\"="">- Lưu hồ sơ và kết thúc khiếu nại

DMCA.com Protection Status