THÔNG BÁO (V/v: Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với nhân viên Trần Anh Thịnh)

Thứ năm, 14/03/2019, 08:29 GMT+7

THÔNG BÁO (V/v: Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với nhân viên Trần Anh Thịnh)

-Mọi chức năng và quyền hạn của ông Trần Anh Thịnh không còn liên quan đến công ty TNHH Điện Cơ Tân Thành.

-Mọi hành động làm phương hại, ảnh hưởng đến uy tín công ty TNHH Điện Cơ Tân Thành của ông Trần Anh Thịnh sẽ bị xử lý theo luật định.

-Kính mong quý đại lý thực hiện nghiêm túc thông báo này.

thinh

Ý kiến của bạn

Đăng ký nhận chương trình khuyến mãi mỗi ngày!