Hotline - Tư vấn
Xưởng Sản Xuất HCM 0903.95 96 85 ANH TIẾN
Văn Phòng HCM 0916.047.179 ANH NGÔN
Hà Nội 0903.238.399 ANH HẢI
Hải Phòng 0904.387.398 ANH TỰ
Đà Nẵng 0905.102.388 A.PHƯƠNG
Cần Thơ 0949.900.037 ANH BEL
Quảng Bình 0905.699.972 ANH NHÂN

CHUẨN KHAI TRƯƠNG TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THƯỢNG HẢI 2017

Chủ nhật, 25/06/2017, 19:21 GMT+7

Hôm nay 25/06/2017 anh em Máy Hàn Tân Thành đã hoàn tất quá trình chuẩn bị và có mặt tại Thượng Hải - Trung Quốc để chuẩn bị cho gian hàng Máy Hàn Tân Thành tại TRIỂN LÃM QUỐC THIẾT VỊ HÀN VÀ CẮT TẠI TRUNG QUỐC

 

1

2

3

4

5

67

8

10

122

16

18

20

22

24

25

27

29

31

Ý kiến của bạn